Sınavlarda başarılı olmak için dua

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,642
Sınavlarda başarılı olmak için dua
Sınavlarda başarılı olmak için dua ve her türlü başarının anahtarı nelerdir? Bilgi edinmek için lütfen yazının tamamını okuyunuz.

Kolaylık ve başarı için dualar;
OKUNUŞU: “Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşeden.”

ANLAMI: ”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi başarıya eriştir.”

OKUNUŞU: Rabbi zidnî ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihîn.

ANLAMI: Rabbim ilmimi anlayışımı artır beni salihler (iyi insanlar) arasına kat!

OKUNUŞU: Rabbiyesir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayır:

ANLAMI: Rabbim işimi kolaylaştır güçleştirme Rabbim bu işi hayırla tamamla!
Zihin açıklığı için dua;

Okunuşu:
“Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli”

Anlamı:
“Ey rabbim. Göğsümü aç genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de anlasınlar beni”
(Taha:25-28)

Tembellikten kurtulmak ve çalışkan olmak için dua;

Allah’ım acizlikten tembellikten cimrilikten ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırım(Hadis)

Her işte başarı için okunacak dualar;
OKUNUŞU:“Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.”

ANLAMI:”Ya Rabbi!Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çIkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Abdest alın sonra bu duaları okuyun, arkasından Ayet-el Kürsi, Fatiha, Nas-Felak surelerini okuyun. Sonrasında salavat getirin. Her işinize Besmele ile başlayın.
Allah’ım zorlaştırma kolaylaştır hayırla sonuçlansın Deyin. Allah’dan hayır dileyin. Ancak önce derslerinize sınavlarınıza çalışın. Sonra Allahc.c dua edin.Tedbiri alın takdiri Allah c.c bırakın.
Rabbimiz Necm suresi 39.Ayette bizlere şöyle; sesleniyor; Şüphesiz insan için kendi çalışmasından başkası yoktur.

Başarı ve dua
Bazı insanlar kendilerinin ve başkalarının hayatlarında önemli ve olumlu gelişmeler sağlarlar ve başarılı kabul edilirler. Başarılı insanlar üzerinde yapılan araştırmalar, onların birçok ortak noktasının olduğunu ortaya koyuyor.

Öncelikle başarılı insanların yüksek bir özgüvene sahip olduğu belirlenmiş. Bir başka ifade ile başarılı insanlar kendilerine değer verir ve güvenirler. Bu özgüven onların yaratıcılık için gerekli olan heyecan ve cesarete sahip olmalarını sağlar. Dolayısıyla, özgüveni olan insanlar kendilerine ulaşılması güç hedefler koymaktan çekinmezler. Ardından da bu yüksek hedefe odaklanarak onu gerçekleştirme yönünde en büyük adımı atmış olurlar.
Başarılı insanların hayatta belirlenmiş kişisel hedefleri ve değerleri vardır.Hangi misyona hizmet ettiklerini iyi bilirler ve başarılı olduklarında dünyanın nasıl değişeceği konusunda bir vizyona sahiptirler.Kişisel hedefleri konusunda gerçekçi ve net beklentileri vardır. Bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirir ve bu stratejileri uygularlar. Bu stratejiler bireysel yetkinlikleri ve ilişkileri geliştirecek hedefleri ve zaman planlamasını kapsar.

Başarılı insanlar aynı zamanda kendi davranışları ve gelecekleri için sorumluluk üstlenirler. Sorumluluk üstlenen insan inisiyatif alır, risk alır ve geleceği şekillendirecek adımları belirler ve atar. Bu yaklaşım onlara daha hızlı öğrenme fırsatı sağlar.

Bu insanlar geleceği gözlerinin önünde canlandırmak için özel çaba gösterirler. Hayal etmek, gerçekleştirmenin ilk adımıdır. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken izlenen bir başka yol da bu hayalleri başkalarıyla paylaşmaktır. Sözlü ve/veya yazılı olarak hayallerini tekrarlayan insanlar, hem bu hayalleri daha netleştirmiş olurlar, hem de kendilerin toplum önünde hayalleri ile özdeşleştirerek kişisel sorumluluklarını pekiştirirler.

Başarı insanlar yenilgileri kabullenip, onları aşma konusunda kararlılık gösterirler. Gerçeklerle yüzleşmeyi, başkalarının deneyimlerinden faydalanarak hataları önleyebilmeyi bilirler. Odaklandıkları hedef doğrultusunda ilerlemeyi gözleyip, davranışlarını değiştirmekten kaçınmazlar.

Başarılı insanlar kendileri ile barışıktırlar. Dolayısıyla, yaşamlarında yüksek düzeyde stres yoktur. Ruhsal ve bedensel olarak formda ve zindedirler. Bu, onların hedeflerine odaklanabilmelerini sağlar. Onlar, uzun vadeli hedeflere odaklanır, kısa vadeli kazançlar için uzun vadeli hedeflerinden vazgeçmezler. Zamanlarını etkili kullanırlar. Hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli, az sayıda ancak önemli adımlara odaklanırlar. Hedefleri doğrultusunda fedakarlık yapmaktan çekinmezler. Disiplin başarılı insanların ortak özelliklerindendir.

Başarılı insanlar sadece zihinsel zekalarıyla değil, aynı zamanda duygusal zekalarıyla da farklılık yaratırlar. İnsan ilişkilerine önem verirler. Olaylara karşıdakinin gözüyle bakabilirler. İnsanlara değer verir, onlarla karşılıklı kazan-kazan türünde ilişkiler kurmaya özen gösterirler. Beraber çalıştıkları insanlara heyecan verir, onlara yetki kullanacak geniş alan bırakırlar.

Başarılı insanların en önemli özelliklerinden biri de kendilerini sürekli olarak geliştirme çabasında olmalarıdır. Her zaman yeni bilgilere açıktırlar. Her hatayı bir öğrenme fırsatı olarak görürler. Başkalarının deneyimlerine yakın ilgi gösterir, onlardan öğrenmeye çalışırlar.

Bu özellikler öğrenilebilir özelliklerdir. Dolayısıyla, gençlerimizi eğitirken bu özellikleri kazandırmaya da özen göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki, “Ağaç yaşken eğilir”
 
Üst Alt