Peygamberimiz sav. insanları uyarıyor: Sakın! 'Keşke'demeyin

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,440
İmtihana tabi olan insan, öyle bir ince elekten geçiyor ki, insanın 'keşke' demesi bile başlı başına bir sorun teşkil ediyor.
Nitekim, Peygamberimiz sav. insanları uyarıyor: Sakın! 'Keşke' demeyin!
Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor: Peygamberimiz sav. şöyle buyurdu: “Kuvvetli (iman, azim, teşebbüs kabiliyeti bakımından güçlü) mümin, zayıf müminden Allah’a daha sevimlidir...

Her birinde hayır vardır. Senin için (her iki dünyada) faydalı olan şeylere rağbet et; Allah’tan yardım iste, âcizlik/tembellik gösterme! Şayet başına bir musibet gelirse; “eğer şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu (veya; keşke şöyle yapsaydım, o zaman şöyle şöyle olurdu)” şeklinde bir şey söyleme!

Bilakis şöyle de; “Bu Allah’ın takdiridir, o neyi isterse onu yapar.” Çünkü, “LEV” (eğer, şayet, keşke) kelimesi şeytanın işine yarar/iş yapmasına kapı açar.
” (Müslim, kader, 34; İbn Mace, Mukaddime, 10; Ahmed b. Hanbel, 2/366, 370)
Bu hadisin ifadesinden de anlaşılacağı gibi, şeytana iş yapma imkânı veren “LEV=eğer, şayet, keşke” kelimesinin ifade ettiği hususun kaderle yakın ilişkisi vardır. Geçmişe ait olaylar birer vukuattır...

Vukuat ise birer mukadderattır, kaderin birer yansımasıdır. Bu gerçeğe rağmen, şayet kişi “eğer şöyle yapılsaydı böyle olmazdı” veya “keşke şöyle yapılsaydı o zaman bunlar başımıza gelmezdi” diye bir zihinsel hayıflanmaya başlarsa, şeytan zihnini bütün bütün karıştırır, içine vesvese verir.

keşkenin tek kullanılabilevceği yer varsa o da geçmişe dönük muhasenbemizde yanlış gördsüğümüz yerde keşke daha iyi bir kul olsaydım daha iyi işler yapsaydım veya şunun kalbini kırmasaydım gibi takva içerikli yerler olabilir..

bunun harici Resulullahın diliyle yasaklanmıştır..bunun esprisi kadere ittiraz içermesidir..
geçmişe dönük keşkelerin ucu kader-i ilahiye dokunur...zira geçmişe kader açısından bakılır..ama biz cüzi ihtiyarımızın hatalarına dair özrü ve pişmanlığı her daim duymalıyız..
keşkeler bu hissiyata tercüman ise ancak o vakit sorun yok.
 
Üst Alt