Mevlid-i Şerif Kandili

süreyya58

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,199

Olgun ve arif müslümanlar çok iyi bilirler ki Resûlullah ve Habibullah olan Muhammed-i Mustafâ Efendimizi derinden ve içten sevmek, İslâmın özü, aslı ve temelidir. Bunu kavrayamamış, kalbi aşk-ı Muhammedî ile yanıp tutuşup nurlanmamış bir kişi gerçek mümin değildir. O, peygamberlerin en üstünü ve en güzelidir, insanlığın baş tacıdır, iki cihan serveridir, Allahın âlemlere rahmetidir. Gönüllerin sultanı ve tabibi, günahkâr müminlerin şefaat ümididir.

Cümle cihanın dindar halkları, eğer Yaradan yüce Mevlâyı seviyor iddiasında samimi iseler, O hak habibi, gerçek elçisi Muhammede ittiba ve iktida eylemelidirler; çünkü o son peygamberdir, âhir zaman nebisidir. Hz. İbrahimin duası, Hz. İsanın müjdesidir. 100 Her peygamber hâl-i hayâtlarında kendi ümmetlerine, eğer onun zamanına yetişirlerse ona iman edip bağlanmalarını vasiyet eylemişlerdir. Her gerçek kutsal kitapta onun medh ü senâsı vardır.

Binâenaleyh, mesela hem budistler, hem yahudiler, hem hıristiyanlar dinlerinin icabı ve kendi peygamberlerinin vasiyeti gereği Peygamberimiz Hz. Ahmed ü Mahmûd ü Muhammed’e iman etmeli ve tâbi olmalıdırlar. Bunu kendi rahip ve din adamları da bilirler. Onun için büyük vebal ve sorumluluk altındadırlar. İman ederlerse hem kendilerini hem de mensup ve müntesiplerinin sevaplarını kazanacaklarından mükâfatları kat kat fazla olacak; aksine inat, taassup ve temerrüd gösterirler, gerçekleri gizlerler ve inkâr ederlerse, azapları çok şedit ve müthiş olacaktır.

Bizden ikaz ve ihtar etmek, tebliğ ve teklif eylemek; onlardan itaat ve icabet!.. Hangi yolu seçeceklerini kendileri bilir.

Çocuklarımızı Resûlullah sevgisi üzere yetiştirmek, bize dinimizin çok mühim bir emridir. Onlara imanı, İslâmı, Kurân-ı Kerîmi ve Sünnet-i seniye-i nebeviyeyi çok iyi öğretmemiz ve benimsetmemiz lazım geliyor. Sünnetin zıddı, aksi, tersi bidtir. Biddinde felakettir, Efendimiz; Her bidat dalalettir (sapıklıktır), her dalalet ve onu çıkaran kişi cehennemliktir. buyurmuştur. (Nesâî, Salâtül-îdeyn, 22, hadis no: 1578)


Ülkemizde dindarlığın bağnazlık, şeriatçılığın rejim düşmanlığı, Allahın ahkâmına uymak istemenin çağ dışılık sayıldığı küfür ortamında, çok uyanık olmak, çok iyi yetişmek, Kuran ve Sünnete sımsıkı sarılmak ve çok çalışmak zorundayız.

Elhamdülillah dinimiz haktır, başka batıl veya muharref dinlere benzemez. İslâmı diğer yalan yanlış, iptidaî ve ilkel inançlarla bir kefeye koymak çok büyük bir yanılgı, çok müthiş bir cehalet ve dalalet, hatta hıyanettir. Bu gibilere misallerle İslâmın emsalsiz üstünlüğünü, harika sağlamlığını, hayran edici mükemmelliğini, çağdaşlığını, çağlar üstülüğünü, evrenselliğini anlatmalı ve göstermeliyiz.

Süper güçlü ama batıl inançlı, iğrenç ahlâklı, iki yüzlü, hunhar ve gaddar devletler, Mekke-i Mükerrememizi hedef almış, İslâm dinini hasım edinmiş, binbir hile ve desise ile müslümanlara zarar vermeye, hatta onları yok etmeye yönelmiş iken bizim de yapacağımız en doğru iş Allaha dayanmak, Resûlullah sevgisine sarılmak, topyekûn seferberlik ilan etmek ve var gücümüzle gece gündüz çalışmak, fî sebîlillâh cihat etmektir. Mevlâ muînimiz, tevfîk refîkimiz olsun…

Bendeniz, cümlenizin Mevlid kandilinizi candan kutlar, hepinizin rızâ-yı Bârîye ve şefaat-i Peygamberîye vasıl ve nail olmanızı, iki cihan saadetine ermenizi; daha nice nice mübarek gün ve geceleri devlet ve izzetle, sıhhat ve afiyetle idrak buyurmanızı Cenâb-ı Haktan temenni ve niyaz eylerim, aziz ve sevgili okuyucularım!

Merhum Prof. Dr. M. Esad Coşan
Kadın ve Aile Dergisi Başmakaleleri
 

eMeKLi uYuSS

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
420
İnsanlık değerlerinin bozulduğu, düşünce ve niyetlerin bulandırıldığı, dostlukların çıkar ve menfaate endekslendiği, vicdanlarda bütün insanlığı kucaklayacak umumi merhamet duygularının zayıfladığı, fertlerin çözülmeye ve mutsuzluğa doğru sürüklendiği günümüzde rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V) yolunun yolcusu olmak tek kurtuluş yolumuzdur. Bu geceyi iyi bir fırsat bilip, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düşünceleri kalplerimizden atalım İbadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularını frenleyelim. Gönül dünyamızı bulandıran haset, kin, düşmanlık gibi kötü duygulardan temizlenelim. Bu duygular ile partim ve şahsım adına; aziz milletimizin ve İslam aleminin ‘iki cihan serveri’nin dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandilini kutlar,ülkemizin ve İslam aleminin birlik ve beraberliğine, zulüm, esaret ve sömürüden kurtuluşuna, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederiz.

 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Bu gece âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) dünyamıza teşriflerinin 1441. yıldönümleridir...
Sevgili Peygamberimiz, Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği en son elçidir ve bütün bir insanlık için onun nübüvveti karanlıklardan aydınlığa, zulmetten nura geçişin iftihar vesilesi olmuştur.
Efendimizin doğumu, içinde yaşadığımız dünyanın akışını değiştirmiş ve onun tebliğine kulak veren herkes hayatını yeniden tanzim etme, kendini yeniden yapılandırma ve bundan sonraki gidişatında istikamet sahibi olma konusunda sağlam bir dayanağa kavuşmanın ayrıcalığını yaşamıştır.
Onun rahmet yüklü mesajları ve hikmet yüklü ahlâkî örnekliği bütün insanlık için umut vaad etmeye devam etmektedir. Bu kıyamete kadar da kesilmeksizin devam edecektir.Allahu ekber..
Yıpranmış ve katılaşmiş yürekleri
Rahmet meltemiyle yeşerten essiz Peygamberim (sav)
Dogum günün olan Mevlid Kandilini en içten
dileklerimizle kutluyoruz...
Yüce Rabbim bizleri Sevgili Resulünün şefaatine nail eylesin insaAllah
Amin...
TÜM İSLAM ALEMİNİN MEVLİDİ KANDİLİ MUBAREK OLSUN
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,674
Mevlid kandiliniz mubarek olsun

Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alihi ve Sahbihi ve Sellim. Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Bugün Cuma; inananların bayramı. Bugün Mevlid Kandili; neşe, sevinç günü. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hâtemü’l-Enbiyâ Muhammed Mustafâ (s.a.s)’nın dünyayı teşriflerinin yıldönümü bugün. Bugün, beşeriyetin, en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gündür.

Bugün, insanlığın en kurak, en makûs dönemlerinden birinin daha sona ermeye yüz tuttuğu gündür. Bugün, Âdemoğlunun efkârını kaplayan küfür ve cehalet bulutlarının bir kez daha dağılmaya mahkum olduğu gündür. Bugün, yerlerin ve göklerin Muhammedî nura gark olduğu gündür.


ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYİDİNA MUHAMMED VE ALA ALİ SEYİDİNA MUHAMMED.
ESSELATU ESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBALLAH
ESSELATU ESSELAMU SEYİDENEL EVVELİN VEL AHİRİN ELHAMDULİLLAHİL RABBİL ALEMİN ..
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Bugün Cuma; inananların bayramı. Bugün Mevlid Kandili; neşe, sevinç günü. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hâtemü’l-Enbiyâ Muhammed Mustafâ (s.a.s)’nın dünyayı teşriflerinin yıldönümü bugün. Bugün, beşeriyetin, en kutlu doğumuna şahitlik ettiği mübarek bir gündür.


Yüce Rabbimiz bugünün hürmetine dualarımızı kabul etsin. Tüm islam alemine ve inananlara yardım etsin.
Dünya İslam ülkelerinde zulüm altında olan müslümanların Rabbim yardımcısı olsun.

Allah yuvası dağılmak üzere olanların yardımcısı, evladı olmayanlara yardım etsin. Borçlulara ödeme kolaylığı, dertlilere deva versin inşallah...
Rabbimiz hasta kullarına şifalar versin.bizlere aff ve mağfiret eylesin..
Amin...

acilangul1
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,674
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,674
Allahümme Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Alihi ve Sahbihi ve Sellim. Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,674
-Allahumme salli alâ seyyidina Muhammedin adede mâ fî ilmillahi salaten dâimeten bi devami mülkillah.
Meali: Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e (s.a.v.) senin ilmin adedince ve hükümranlığın devam ettiği müddetçe salat ve selam eyle.
 
Üst Alt