Kur’an’da, ahiret günü değişik isimlerle zikredilmişmidir?

Elifgül

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
7,397
Kıyamet Gününün İsimleri, Kıyamet ile ilgili Ayetler
Allah (Azze ve Celle) Kur’an’da, ahiret gününü değişik isimler vererek çokça zikretmiş olup bu isimlerin her biri o gün meydana gelecek olaylara delalet etmektedir. Bunlardan bazıları:
1) Yevmu’l-Ba’s. Yeniden dirilme günü Rûm 56

2)
Yevmu’l-Kıyame. Ayağa kalkma günü Zümer 60

3)
Saat. Buluşma vakti En’am 31

4)
Yevmu’d-Din. Din günü Fatiha 4

5)
Yevmu’l-Hisab. Hesap günü Mü’min 27

6)
Yevmu’l-Feth. Fetih günü Secde 29

7)
Yevmu’t-Telak. Kavuşma günü Mü’min 15

8)
Yevmu’l-Cem. Toplama günü Teğâbün 9

9)
Yevmu’t-Teğâbün. Zarar günü Teğâbün 9

10)
Yevmu’l-Hulûd. Ebedilik günü Kâf 34

11)
Yevmu’l-Hasret. Pişmanlık günü Kâf 34

12)
Yevmu’l-Hurûc. Çıkış günü Kâf 34

13)
Yevmu’t-Tenâd. Bağrışıp çağrışma günü Kâf 34
 
Üst Alt