Kimlerin duası kabul olur?

Hasret

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
354
Duası Kabul Olanlar

Özellikle duası kabul olan bazı insanlar vardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz kabul olan bazı duaları bizlere açıklamıştır. Bunların dördü şunlardır:

Bir müslümanın başka Din kardeşinin gıyabında yaptığı dua.

Böyle bir dua, kendisine dua edilen kişi orada bulunmadığından dolayı gerçekten samimiyetle yapılan bir duadır. Ayrıca başkasının onu Allah Tealâ’ya hayırla anması onun iyi bir insan olduğunu da gösterir.

Ailenin Özellikle Anne ve Babanın Çocukları İçin Yaptığı Dua.

Bir insan için anne babasından daha samimi ve içten dua eden insan bulunamaz. Onların dualarında hiçbir gösteriş yoktur. Tamamen gönüllerinden gelerek dua ederler ve çocuklarının her zaman hayrını isterler. Allah da, anne babasını memnun etmiş, onlara elinden gelen hizmeti göstermiş, onları incitmemeye çalışmış, yaşlılıklarında hizmetlerine koşmuş, gerektiğinde sırtında bile taşımış evlat için yapılan duayı kabul eder.

Eve gelen misafirin ev sahibi için yaptığı dua.

Misafir de evinde kendisine ikram edip ağırlayan, en iyi yemeklerle sofra kuran, malından fedakârlık eden, onu rahat ettirmeye çalışan, memnun ettirmek için elinden gelen hizmeti yapan ev sahibinden duyduğu memnuniyeti Allah’a arz eder, onun iyiliğini ister. Allah da bu duayı kabul eder.

Zulüm altında ezilen mazlumun duası.

Mazlumun gördüğü zulüm sebebiyle yaptığı dua kalbinin derinliklerinden gelir. Duası gözyaşlarına karışır çoğu kez. Duasıyla Allah Tealâ arasında bir perde olmaz. Âhı çoğu zaman kendisine zulmedeni dünyada yakalar. Atalarımızın dediği gibi, hiç kimsenin âhı yerde kalmaz. Etrafımızda güçsüz ve zayıfları ezen nice insan görürüz. Ama bir müddet sonra hiç ummadıkları bir yerden çok sert bir darbe yiyerek yere yıkılırlar. Zira su testisi su yolunda kırılır.

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Kendisine dinini imanını öğreten ana babası ondan razı olmadıkça, bir kimse Allahü teâlânın sevgili kulu olamaz. İhsana kavuşma sebebi, anne baba duasıdır. Büyükler, (Annesini üzene yapılan dua kabul olmaz. Anne baba duası almayan, bizden dua istemesin) buyurmuşlardır.

Kendisine dinini imanını öğreten, Ehl-i sünnet itikadı üzere yetiştiren anne babasını üzen, rıza ve dualarını almayan, ölene kadar başını secdeden kaldırmasa bile Cehennemden kurtulması çok zordur.

Evliya bir zat talebeleriyle beraber otururken, dışarıdan bir talebesi gelir, bazı hususları arz ettikten sonra der ki:
- Efendim filan kişi de sizden dua istiyor.

O zat şu cevabı verir:
- Ben dua etsem Allahü teâlâ duamı kabul etmez.

Bütün talebeler şaşıp kalır, çünkü o dua isteyen, iyi tanıdıkları çok hizmet eden bir arkadaşlarıdır. Bunun üzerine, mübarek zat sözüne devam ederek buyurur ki:
- Ana babasının duasını almıyor. Onların duasını almazsa Allah ondan razı olmaz. Allahü teâlânın razı olmadığı kişiye, ben dua etsem ne fayda! Benim ona yapacağım dua kabul olmaz. Peygamber efendimiz, (Ana babasının duasını almayan, Allah'ın rızasına kavuşamaz) buyuruyor, ama şu kardeşinize dua etsem, kabul olur, çünkü duydum ki, annesi ona çok dua ediyormuş. O kadar razıymış ki, (Oğlum, sana gündüz ettiğim dua beni tatmin etmiyor, sırf sana dua etmek için geceleri de kalkıyorum. Ya Rabbi, ben bu oğlumdan razıyım, sen de ondan razı ol! Onun tuttuğu taşı altın yap diye dua ediyorum) diyormuş. İşte bu kardeşinize dua etsem, elbette kabul olur.

Yine mübarek bir zatın talebesi, hocasına şunu anlatır:
(Babamın ölümüne belki 2-3 saat kala onun duasını almak nasip oldu, bana dua etti, ondan sonra da vefat etti. Belki size kavuşmama, bu dua sebep oldu. O zaman 13-14 yaşımdaydım. Babam ağır hastaydı, ama şuuru yerindeydi. Evde yatıyordu. Bir gün canı portakal istedi. Hemen gidip, bir portakal bulup getirdim. Acele soyup, birkaç dilim verdim. Ağzına aldı, iki üç defa biraz suyunu emdi, tamam dedi, alın bunları diye ağzından çıkardı. Ben de, oğlum benden iğrendi demesin diye, ağzından çıkanı geriye koymadım, aldım ağzıma attım. Sen ne yapıyorsun der gibi, yüzüme baktı. Gözleri dolmuştu, bana baktı, baktı, Allah senden razı olsun dedi. Ondan sonra konuşmadı, sonra da vefat etti.)

Hocası da, (Allah senden razı olsun) der ve ağlamaya başlar, talebelerin hepsi de ağlarlar.
 
R

Rukyeci

Kayıtsız
Misafir
Hasta ve zulme uğrayanın duası makbuldür."Şehvet duygu ve hislerimi en aza indir Ya Rabbi. Azgın nefsimi ıslah eyle Ya Rabbi. Vesvese ve şerden koru Ya Rabbi. Zalimin zulmünden koru Ya Rabbi. Düşmanlardan muhafaza eyle Ya Rabbi. "Ne kadar dilek dilerseniz dileyin kabul olur. Dua müminin silahıdır.
Not:"Duaya başlamadan evvel "Sübhâne Rabbiye'l Aliyyi'l A'la'l Vehhab" diye duaya başlayıp en az iki salevat getirerek duayı tamamlayın. Salevatı kısa olarak "Allâhümme salli alâ Muhammed" diyerek getirebilirsiniz.
 
Üst Alt