Kadın nedir?

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,150
Kadın, aile, toplum, anne,annelik, çocuk, evlilik, eş, şefkat, güzellik, ahlak güzelliği, cinsellik, moda, maişet, boşanma, kimlik, tesettür, başörtüsü, çalışma hayatı, töre, şefkat, modernite, küreselleşme, medya, feminizm, tüketim, taciz, açık saçıklık, sefahat, namus, himayet, nikah, tenasül, aşk, diyet

Risale-i Nur’da “şefkat kahramanı” olarak nitelenen, “hürmet, muhabbet ve sabır” kavramlarıyla özdeşleştirilen ve nazik-nazenin fıtratıyla ön plana çıkarılan kadın, çağlar boyunca birbirinden çok farklı anlayış ve uygulamaların odağı olmuştur. Toplum içindeki statüsü, erkek karşısındaki konumu, eş ve anne olarak aile için önemi ve toplum içindeki yeri, ferdi ve içtimai hayattaki yükümlülükleri gibi çeşitli açılardan tartışılan kadın, yalnız dinlerin değil çeşitli öğreti, ideoloji ve ilmi disiplinlerin tartışma sahasındadır.

“Anne” olması hasebiyle ayakları altına cennet serilecek düzeyde yüceltilen ve bu özelliği ile farklı din ve toplumlarda baş tacı edilen kadın, toplumsal yapının temelini oluşturan ailenin baş aktörüdür. Bir toplumu ayakta tutan değerler manzumesini çocuklarından başlayarak nesillere aktarma görevini de her çağda üstlenen kadının sosyal değişimler ve bozulmalar karşısındaki tutumu toplumun bütün katmanlarını etkileyebilmektedir. Toplumsal değişim süreçleri içersinde kadın kimliği ile ilgili yapılan yeni tanımlamalar ve uygulamalar sosyal yapı ile ilgili beklenmedik sonuçları doğurabilmektedir.

Genel bir tesbit ile tarihi seyri içersinde anaerkil toplumlarca kutsallaştırılan, ataerkil toplumlarda ise çoğunlukla ikinci sınıf muamele gören kadın, bazı kültürlerde hiçbir değere ve hakka sahip değildir. Bu bağlamda İslam’ın kadına ferdi, siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik alanlarda sunduğu statünün ne olduğu, diğer dinlere ve öğretilere göre kadının çeşitli alanlarda yerinin nasıl belirlendiği önem kazanmaktadır.

Günümüz İslam dünyasında ise, kadın hareketlerinin iki farklı zeminde şekillendiğini söylemek mümkündür. Bunlardan biri İslami değerleri göz ardı ederek kadının ferdi ve sosyal konumunu değiştirmeyi hedeflemektedir. Burada, Batı tipi modernleşmeyi destekleyen hukuki zeminle birlikte kadının bu sürecin gereklerine uyması teşvik edilir. Bu hareketin çıkmaz sokaklarından biri; kadın fıtratını bozucu dayatmaların beraberinde sosyal bozulmaları da getirmesidir. İkinci hareket ise, İslami değerlere bağlılığı ön plana çıkartırken dine uymayan geleneksel uygulama ve anlayışların terkini savunmakta, kadının sosyal ve hukuki konumunun yeni anlayış ve ihtiyaçlar ışığında değişikliklerle düzeltilmesi gereğini savunmaktadır. Bu iki hareketin çatışma noktalarıyla birlikte doğurduğu sonuçlar her yönüyle incelenmeye değerdir.

Genel olarak incelenmeye değer önemli hususlardan biri de modernitenin kadına yüklediği anlamdır. Modernite ile statü geliştirme ve daha özgür hareket edebilme imkânı bulan kadın, sınırsız özgürlük isteği ile kapitalist toplumların bir metaı haline gelmekten kurtulamamıştır. Kendi değerlerinden uzaklaşarak Batı modernizmini taklid etmeye çalışan Doğu toplumlarında ciddi travmalara yol açan modernleşme süreci kadınla ilgili farklı problemleri de beraberinde getirmiştir. Kadın erkek eşitliği ve özgürlük söylemleri ile yola çıkan kadının ev işlerinin dışında bazı sosyal sorumlulukları da üstlenerek daha fazla yük altına girmesi aile yapısında ciddi değişimlere ve problemlere yol açmıştır. Annelik görevini öteleyen entelektüel, eğitimli, bakımlı, başarılı ve hırslı modern kadın imajı yerini gitgide mutsuz, depresif ve yalnız kadın imajına bırakmaktadır. Tüketim kültürünün ağır bombardımanı ile sarsılan günümüz kadını, kendisine dayatılan kadın imajını oluşturabilmek gayreti içersinde farkında olmadan kendisini, ailesini ve toplumunu tedavisi zor hastalıkların pençesine bırakabilmektedir. İslami duyarlılığa sahip kadınlara da bulaşan bu hastalıkla birlikte bozulan toplumsal yapının nasıl tamir edileceği, çağımız kadınının mimarı olabileceği yuvasına döndürülerek asli görevleriyle nasıl tanıştırılacağı, kadının bir meta olmaktan kurtarılıp saygı değer bir varlık haline nasıl getirileceği cevap bekleyen sorulardandır.

Biz de bunları göz önünde bulundurarak bu konumuzun başlığını “Kadın” olarak belirledik. Konuyu “Kadın, aile, toplum, anne-annelik, çocuk, evlilik, eş, şefkat, güzellik, ahlak güzelliği, cinsellik, moda, maişet, boşanma, kimlik, tesettür, başörtüsü, çalışma hayatı, töre, şefkat, modernite, küreselleşme, medya, feminizm, tüketim, taciz, açık saçıklık, sefahat, namus, himayet, nikah, tenasül, aşk, diyet ” çerçevesinde ve aşağıdaki sorular eşliğinde kadın konusunu tartışmayı planladık.

Dünyada ve ülkemizde genel olarak kadınlarla ilgili yaşanan sorunlar nelerdir? Risale-i Nur’un kadına yüklediği anlam nedir? Risale-i Nur’un bu konudaki yaklaşımlarını günümüz kadını ve problemleri açısından nasıl değerlendirebiliriz? Modernitenin kadına yüklediği anlam nedir? Modernleşme süreci içersinde kadın hareketlerini nasıl değerlendirmek gerekir? Toplumsal yapının temelini oluşturan aile kavramı içinde kadının yeri nedir? Bir anne olarak kadını nasıl değerlendirmek gerekir? İslam’ın kadına verdiği değer nedir? İslam dünyasında farklı kültür ve coğrafyalarda ortaya çıkan kadınla ilgili farklı uygulama ve telakkilerin nedenleri nelerdir? Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte kadının yeri nedir? Kadın erkek eşitliği ne anlama gelmektedir? İslam’ın bu husustaki yaklaşımı nasıldır? İslam hukuku açısından kadının statüsü nedir? Kadın hakları nedir? Bu kavramın modernleşme süreci içersinde sıkça tartışılmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Çağımızın temel hastalıklarından biri haline gelen açık saçıklık, teşhircilik, iffetsizlik vb. toplumsal yapıyı zedeleyen hastalıklar göz önüne alındığında tesettürün hikmet ve önemi nedir? Bu bağlamda kapitalist toplumlarca bir meta haline getirilen kadını sosyo-psikolojik açıdan nasıl değerlendirmek gerekir?​
(Kaynak: Köprüdergisi)​
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


Kadın içli ve hüzünlü bir Keman misalidir. Onun nağmelerini ancak ustası duyar.!
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Keman olmaz; ben huznu kadin fitrati ile bagdastiramiyorum.

Davul bizler icin daha uygun, coskulu bir muzik aleti ne de olsa... :)
Davulun sesi uzaktan hoş gelir...ya içinde esen duygu, hormon ,fırtınasına ne demeli..sırıtık.:,
Halime bak, dertli çal Kemancı, başımın tacı Gitme, bu gece, bende kal Benim halim çok acı ...

acilangul1
 

S@nem

Kurallara Uymadı
Üyemiz
Mesajlar
89
O resimdeki suslu kemanin 3 teli var, 4 olmasi lazimdi.
Bir teli kopmus galiba, guzel ses cikmaz bu kemandan... :D
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


Kemandan yükselen nağmelerdeki hüzün.,aslında Ney-i üfleyenin ,kemanı dokunanında kalbindeki acıdır...Keman ,Ney bir insan gibi ağlıyabiliyor ...Can Kulağı ile dinliyebilene

acilangul1
 

Firariyim

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
705
Sicim teorisindeki kemancı örneklemesini hatırladım keman deyince.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
O resimdeki suslu kemanin 3 teli var, 4 olmasi lazimdi.
Bir teli kopmus galiba, guzel ses cikmaz bu kemandan... :D
kendi özü ile ipini ,telini koparandan nasıl güzel ses çıksın ki illa bir yerde kopukluk olur........:tüüh:,
 

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,506
Kadın, zor çözümlenen varlığın adıdır. Belki de onun güzelliği bundandır.
Dikkat ederseniz bu güzellik kadınlarımızda kaybolmaktadır..! Artık kadın kolay çözümlenen bir varlık haline gelmektedir.
 

S@nem

Kurallara Uymadı
Üyemiz
Mesajlar
89


Kadın içli ve hüzünlü bir Keman misalidir. Onun nağmelerini ancak ustası duyar.!


Kemandan yükselen nağmelerdeki hüzün.,aslında Ney-i üfleyenin ,kemanı dokunanında kalbindeki acıdır...Keman ,Ney bir insan gibi ağlıyabiliyor ...Can Kulağı ile dinliyebilene

acilangul1
Keman dinlemek Islam'da haramdir yahu, Ney dinleyebilirsiniz ancak...

Farid Farjad'in Keman Agliyor'unu dinlemenizi salik veririm... :)
 

Ab-ı Hayat

Moderatör
Moderatör
Mesajlar
1,608
Kadın, zor çözümlenen varlığın adıdır. Belki de onun güzelliği bundandır.
Dikkat ederseniz bu güzellik kadınlarımızda kaybolmaktadır..! Artık kadın kolay çözümlenen bir varlık haline gelmektedir.
Haklısın abi, kendi değerlerini kendi elleriyle yitirip; basit, SIRADAN KADIN olanlar, o kadar çok ki!

Nerede o eski hanım hanımcık, hayır! dedi mi; hayatta evet olmayacak! dediği dedik, kendini ağırdan satan, kendine saygısı olan Kadın lar... parmakla sayılacak kadar azaldılar !!aawwe..
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Keman dinlemek Islam'da haramdir yahu, Ney dinleyebilirsiniz ancak...

Farid Farjad'in Keman Agliyor'unu dinlemenizi salik veririm... :)
Sinem, konun başlığına bakarsanız Kadın nedir ? ben de kadının duygusal, hassas, kendine ait ruh halini ele alarak Kadını mecazi olarak bir keman yada Ney e benzetme yapmışım ..
Bir insani ,hassas,duyarli olan bir kadını, anlamak istiyorsanız Onu muhakak Can Kulağı ile dinlemelisiniz..

burada konu keman dinlemek islamda var mı yok mu konusu değil!!dfgtn
lütfen ne konuyu ne de kendimizi dağıtmıyalım... Sürüden ,ayy pardon konudan ayrılanı kurt kapar
islikcalan
 

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,506
Kadın kocasının gülü evinin masumane hanımefendisidir! Onun dış yüzeyi de iç yüzeyi de o kadar ziyade estetiktir ki, baktıkça bakasın gelir usanmadan!

:) :)
 

S@nem

Kurallara Uymadı
Üyemiz
Mesajlar
89
Kadın neden zor çözümlenen/çözümlenmesi gereken olsun yahu, sonuçta erkek gibi o da bir insan, beklentileri, istekleri benzer... Ayrıca işini bilen erkekler, kadınların dilinden anlar, kolay çözer... :)

Bu dediğimin doğada geçerli olan bir kural olduğunun altını çizeyim. Doğada seçici dişidir, hangi erkekten çocuk sahibi olacağına bile dişi karar verir. Dişi de erkeği seçmek için çözmeye falan çalışmaz, adaylar arasından kriterlerini en fazla karşılayanı seçer...

Bu kural değiştiği yerlere, ülkelere bakın. Tamamı ataerkil toplumlardır.
 

Ab-ı Hayat

Moderatör
Moderatör
Mesajlar
1,608
Doğada seçici dişidir, hangi erkekten çocuk sahibi olacağına bile dişi karar verir. Dişi de erkeği seçmek için çözmeye falan çalışmaz, adaylar arasından kriterlerini en fazla karşılayanı seçer...

Çok belgesel izliyorsun galiba...
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Kadın neden zor çözümlenen/çözümlenmesi gereken olsun yahu, sonuçta erkek gibi o da bir insan, beklentileri, istekleri benzer... Ayrıca işini bilen erkekler, kadınların dilinden anlar, kolay çözer... :)

Bu dediğimin doğada geçerli olan bir kural olduğunun altını çizeyim. Doğada seçici dişidir, hangi erkekten çocuk sahibi olacağına bile dişi karar verir. Dişi de erkeği seçmek için çözmeye falan çalışmaz, adaylar arasından kriterlerini en fazla karşılayanı seçer...

Bu kural değiştiği yerlere, ülkelere bakın. Tamamı ataerkil toplumlardır.
Kadınlar erkeklere göre daha komplike düşünce ,duygu ve ruh hali yapısına sahip.
Erkeklerin istekleri net olmasına karşın, kadınlar istekleri konusunda her zaman anlaşılır değildir..
kadınları anlamak ,çözmek konusunda; erkeklerin aklı karışır..dayi;.:
Kolay değil elbet o karmaşık yapıyı çözmek. Einstein gibi bilim adamları dahi, bilimsel deneylerin daha kolay çözdüklerini itiraf etmişlerdir..

kadınlar ,Adet döngüsü değişimleri, gebelik, düşük yapma, doğum sonrası hali, menopoz gibi hormonal etkenler kadınlarda hüzünlenmeyi hatta depresyonu tetikleyen durumlardır....
...dfgtn
 

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,506
Kadın, cazibesi yüksek tılsımlı bir varlıktır..! :)
 

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,506
Kadın, sevgiyi içselleştiren ve etrafına da huzur ve sükun veren güzel bir varlıktır... Kadının fıtri hali gayet naiftir...
 

Zümrüdü Anka

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
402
Bir erkeğin bam telidir bir kadın eğer gerçekten sevmiş ise...Gözlerinde dünyayı bulur ve onu yakacak güveni; erkek için kadın bir çok şeyi ifade ederken kadın için bir erkek çok şey ifade etmeyebilir yok bile sayabilir.

Erkek gözlerinde boğulurken o her şeyden habersizde olabilir ama şundan eminim kadın erkek için tektir niye biliyor musunuz ? Kesinlikle şunda iddaalıyım bir erkek gerçekten severse gözden ırakta olsa gönülden ırak falan olmuyor, hava fırtınalıda olsa martı sevdiği denizden vazgeçmiyor, kalbin her yere seninle geliyor sadece hatırlama süren değişiyor o kadar bir erkek için kadın şah damarı kadar önemlidir vezirde yapabilir rezilde edebilir, hayatı cennette yapabilir cehennemde salih ve sevdigin bir eş yeryüzündeki cennetindir.
 

nesrin

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
105
selâmün aleyküm
bence kadın, geri kalmış toplumlarda hayata bir sıfır yenik başlamış gruptur.
 
Üst Alt