İstigfari Şerif Nedir - İstigfari Şerif Nasil Yapilir

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
İstigfari Şerif Nedir - İstigfari Şerif Nasil Yapilir - Tevbe Ve İstigfar Dualari Hakkinda - Tevbe Duasi Nasil Yapilir - Tevbe Ve İstigfar Dualari Okunusu ve anlami - Peygamberimizin Tevbe Dualari

Tevbe Ve istiğfar Duaları:

(Estağfirullah , Estağfirullah ,Estağfirullah)
Manası: Allahu Teala'dan mağfiret dilerim Allahu Teala'dan günahlarımın bağışlanmasını isterim Allahu Teala'dan günahlarımın affını talep ederek, niyaz ederim. Demektir.
Günahlarından tevbe edecek kimse bol bol bu cümleyi söylemelidir. Her namazdan sonra (100) kere böyle söylemeli, istiğfar etmelidir.
Sevban (RA)şöyle demistir:
----Resulullah (SAV) namazını bitirdikten selam verdikten sonra Allaha üç kere istiğfarda bulunurdu Sonra da:
Allahumme entesselam ve-minkesselam tebarekte ya zelcelal-i vel-ikram duasını okurdu.

Evet, bütün günahların gitmesi, her türlü günahdan kurtulmanın biricik yolu tevbe ve istiğfar ederek temizlenmektir. Her akıllı mümin günde yüz kere: Estağfirullahi ve etubu ileyh veya sadece Estağfirullah istiğfarini çekmelidir.(buna tevbe-i istiğfar denir)

Peygamberimiz (SAV) Bu duayı çok okurdu
Sübhanallahi ve bihamdihi, estağfirullahi ve etubü ileyh

Allahu teala'yı noksan sıfatlardan tenzih eder ve o'na hamdederim. Allahu Teala'dan mağfiret diler ve O'na tevbe ederim demektir. (Buhari ve Muslim)

Hz.Aise (RA) Validemiz; Resulullah SAV vefatından önce:
Sübhánalláhi ve bihamdihi , estağfirullahi ve etúbü ileyh (istiğfarını) çok çok okumaya davet etmişti demiştir.

Müslüman kardeşim Dua ve Istiğfarları size en kolay bir sekilde izah etmeye anlatmaya calışıyoruz. Siz bu dualardan hangisini okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Amacımız, anlatabilmek ve sizlere din yolunda birazcık rehberlik edebilmektir. Gayret sizindir Hidayet ve muvaffakiyet Cenabi-i Haktandır.

Bir gün bir adam, resulullaha SAV gelerek vah gunahlarım Günahımın çokluğundan helak oldum diyordu. Resulu Ekrem SAV şöyle buyurdu:

Allahümme mağfiretüke evseu minzünúbi ve rahmetüke ercá indi min ameli
Duasını okudu Adam da okudu. Resulullah SAV tekrar oku dedi Adam okudu. Resulullah SAV kalk Allah seni bağışladı buyurdu.
Manası: Allahım ! senin mağfiretin benim günahımdan çok geniştir. Tek umidim ve güvendiğim senin sonsuz rahmetindir, benim amelim değil demektir.

Bu duayı bütün evliyaullah hepsi okumuştur. Bu Fazilet ve derecesi çok büyük bir istiğfardir. Müslüman Kardesim ! buraya kadar okudugumuz ile öğrendik ki hem gunahımız için olsun, hem boş kaldığımız zamanlarda olsun hep tevbe ve istiğfar edeceğiz inşAllah.

En büyük en faziletle sahip, aşağıdaki Seyidül-istiğfar i de bolca okuyalım:
Allahumme ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mes'tetatü euzü bike min serri ma sanatu ebu ü leke bi-nimetike aleyye ve Ebuü bizenbi tagfirli zü nubi feinnehu la yavfiruzzünube illa ente bi-rahmetike ya erhamer-rahimin

Manası:Allahım! Sen benim rabbimsin. Senden başka( ibadete layık) hiç bir ilah yoktur. Ancak sen varsın Beni sen yarattın şüphesiz ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar, verdigim sözde durmaya çalışıyorum. Bana lütuf ve ihsan buyurduğun nimetleri ikrar ve itiraf ediyorum, günahlarımı da itiraf ediyorum. Ya Rabbi! Beni mağfiret buyur (günahlarımı bağışla), zira senden başka günahları bağışlayacak (mağfiret edecek, af edecek) yoktur.

Peygamber efendimiz: Her kim gönülden ihlas ile sevab ve faziletine inanarak, bunu gündüz okur da o gün akşama çıkmadan ölürse o kimse cennetliktir.

Her kim de sevab ve faziletine inanarak akşamleyin okur da sabah olmadan (sabaha çıkmadan) ölürse o kimse cennet ehlindendir (cennete girer) buyurdular. (Buhari)

Müslüman kardesim ! hiç durma akşam sabah bu istiğfar duasını okumaya devam et. Sakın gaflet etme ! Günahlar için bu dua bire bir şifadır. Günahları en iyi temizleyen bu duayı devamlı oku inşAllah. İstiğfari şerif - Estağfirullah

Kaynak: kitap ismi: Tam namaz Hocasi - Yusuf TavasliSeyyidül İstiğfar Duası

 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör


İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:
Tevbenin kabul edildiğine dair alametler vardır...

1- Tevbe ettiği günahlara meyletmez.
2- Her yerde, her zaman Allah’ın kendisini gördüğünü bilip günah işlemekten utanır.
3- Fasıklardan kaçar, salihlerle beraber olur.
4- Dünya malına tamah etmez. Ahiret için çalıştığını az görür.
5- Farz amelleri aksatmaz.
6- İşlediği günahları hatırladıkça üzülür ve istiğfar eder. Bütün azalarını günah işlemekten muhafaza etmeye çalışır.
Böyle bir kimsenin tevbesi kabul edilmiş demektir.

Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Elbette, Allahü teâlâ, tevbe edenleri de, temizlenenleri de sever.)
Bakara 222
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Tevbe için okunan,

"Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu"

Duasının manası:

"Azamet ve Kerem sahibi olan Azîm, Kerîm, kendisinden başka ilâh olmayan, elzelî ve ebedî hayat sahibi olan Hayy ve her şeyi ayakta tutan Kayyûm olan Allah'dan mağfiret diliyor ve tevbe ediyorum. O bütün ayıp, kusur ve kötülüklerden münezzeh olan Sübhan'dır."

(11 - 33 veya 100 defa okunur.)
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Tövbe, acziyetimizin itirafıdır. Allah'a olan ahdimizde zaman zaman zafiyete düştüğümüzün açık bir ifadesidir. Tövbe nimetini Yüce Rabbimiz, Kerim Kitabımızda ilk insanın dilinden bizlere öğretmiştir. Âdem (a.s) ve eşi Havva validemiz, Allah'a şöyle tövbe etmişlerdir: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz."

Tövbe, yenilenme ve temizlenme kararlılığıdır. Dünya hengâmesinde zamanla kirlenen zihinlerin, dillerin arınmasıdır. Kararan ve katılaşan kalplerin yumuşamasıdır. Zedelenen gönüllerin durulmasıdır, sükûnete kavuşmasıdır. Bizim için bir teselli ve umut kaynağıdır tövbe. Buhranlı anlarımızda sığınacağımız güvenli bir limandır. Zira yanlışlarımızda, hatalarımızda herkes bizi terk etse de Rabbimiz bizi terk etmez. Herkes bize yüz çevirse de O bize yüz çevirmez. "Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Diğer bütün günahları dilediği kimseler için bağışlar." Yeter ki bizler, O'nun varlığına ve birliğine olan imanımıza sadık kalalım. Yeter ki, O'nun engin rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. O'nun affından kendimizi mahrum bırakmayalım. Yeter ki zaaflarımıza yenik düşüp günah işlediğimizde içtenlikle bağışlanma dileyelim.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.""Ya Rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh."
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Allah Te‘âlâ diğer bir âyette: “Ey iman edenler nasuh bir tevbe ile Allaha dönünüz. Umulur ki Allah (Celle Celâluhû) sizin kötülüklerinizi siler ve sizi altlarından nehirler akan cennetlere sokar” buyurur.

Başka bir ayette ise: “Günahın aşikâr olanını da gizli olanını da terk edin”buyurur.

O hâlde günahlardan tevbe vaciptir. Her bir şahıs hakkında da farz-ı ayndır. Hiçbir beşerin tevbeye ihtiyacının olmaması düşünülemez. Nasıl düşünülsün ki, Peygamberler (Allah Celle Celâluhûnun salâtları ve tahiyyeleri onların üzerine olsun) tevbeden beri olmamışlardır. Onların sonuncusu ve Efendisi (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak bazen kalbime bir bulanıklık gelir ve muhakkak bir gün ve bir gecede Rabbimden Yetmiş kere mağfiret talep ederim.”
 
H

Hidayetyolcusu

Kayıtsız
Misafir
Tevbe Ya Rabbi, Estağfirullah tevbe Ya Rabbi, Estağfirullah tevbe Ya Rabbi, Estağfirullah tevbe Ya Rabbi, tövbe Ya Rabbi tevbe Ya Rabbi. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden, gönlümden, kulağımdan, ayağımdan ve tüm azalarımdan bilerek yada bilmeyerek kelime-i küfür, şirk, isyan, günah ve hata sadır olduysa şayet tüm bu uzuvlarımla günah işledimse ben bunların cümlesine binler, yüz binler kere tevbe ettim, pişman oldum bir daha işlememeye azm’u cezm’u kasd eyledim. Ya Rabbi ben pişmanım yapmış olduğum bütün günahlardan. Keşke yapmasaydım inşallah bir daha ben yapmıyacağım. Peygamberlerin evveli Hazret’i Adem (safiyyullah) ahiri bizim Peygamberimiz Hazret’i Muhammed Mustafa (sallallahu eleyhi ve sellem) Efendimizdir Bu ikisi ve Bu ikisi arasında gelip geçen Peygamberler haktır ve gerçektir. Cümlesine inandım, iman ettim, dilimle ikrar kalbimle tasdik ettim.
 
Üst Alt