Hardal tanesi kadar imanı olan cennete girer mi?

H

Hidayetyolcusu

Kayıtsız
Misafir
Hardal tanesi kadar imanı olan cennete girer mi? Hadis 1:“(…) Allah bana hitaben 'Git, ümmetinden olup da kalbinde hardal tanesi kadar iman bulduğun kimseyi cennete koyup yerleştir.' diyecek; ben de gidip kalbinde hardal tanesi kadar iman bulduğum kimseleri alıp cennete götüreceğim. Ve artık Allah insanların hesabını bitirir ve ümmetimden de geri kalanlar cehennemlik olan diğer insanlarla beraber cehenneme atılacaklardır…”(Müsned, 3/144). Hadis 2:"Cennet ahâlîsi cennete, ateş ahâlîsi de ateşe girdikten sonra Yüce Allah: Kimin kalbinde bir hardal tanesi ağırlığınca îmân varsa ateşten çıkarınız, diye emreder. Bunun üzerine bu kimseler simsiyah kesilmiş oldukları hâlde çıkarılıp Hayât (yâhud Haya) nehri içine atılırlar ve orada sel uğrağında kalan yabanî reyhan tohumları nasıl süratle yetişirse öylece yetişirler. Görmez misin, bunlar sapsarı olarak ve iki tarafa salınarak (ne güzel) sürerler." (bk. Buharî, İman, 15)
 

kuzan15

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Açıkcası hadislerin hepsine yüzde yüz doğru gözüyle bakmamak gerekir. Kütüb i sitte kaynaklı dahi olsa. Hadisler eğer ki kuran-ı kerim ile özdeşleşiyorsa ve kuran-ı kerim den destek alıyorsa doğruluğunu kesin kabul edebiliriz.Bu demek değildir ki peygamberimizin dediklerini kabul etmiyoruz. Peygamberimize atılabilecek iftiraları kabul etmiyoruz demektir. Bu hadise baktığımız zaman imanı az olan insanların hatta çok çok az olan insanların cennete girebilecek cehennemden çıkarılacaklarını görüyoruz. Halbuki kuran a baktığımız zaman

İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur. (BURUC/11)

İşte bütün bu hükümler, Allah'ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. (NİSA/13)

İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar. (BAKARA/82)

Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar. (HİCR/45)

Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. (TEVBE/72)

Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'ân'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alış-veriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur. (TEVBE/111)

Cennete girebilmek için görüldüğü üzre Allah'a ve peygamberine itaat etmek, salih amel işlemek, Allah tan korkmak, Allah ın rızasını kazanmak başta gelenlerdendir. Sadece hadislere bakıp da ben nasıl olsa iman ettim cennete girerim demek büyük bi gaflettir. Sevgiyle...
 

ferit

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Selamünaleyküm @kuzan15, selam islamın şiarlarındandır. Her zaman söze selamla başlayalım inşALLAH. "Açıkcası hadislerin hepsine yüzde yüz doğru gözüyle bakmamak gerekir. Kütüb i sitte kaynaklı dahi olsa." Bu söz seni uçurumun kenarına götürebilir. Bugünün şartlarında bir çocuğu düşün medrese eğitimini tamamlayıp iyi bir hadis alimi olabilmesi için eğitim alması gereken süre kapasiteye göre 25-30 senedir. Senin bahsettiğin, doğru gözüyle bakmayın dediğin kaynaklar Buhârî , Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesâî ve ibn Mâce'nin dir. Yani bir insan bildiği kadarını söylerse adil olabilir ama bilmediğini veya bildiğini sandığını söylerse zulüm eder.

Hadis-i Şerife gelelim, senin hadisi şerifi anlamadığın yazdıklarından çok açık olarak anlaşılıyor. Yaptığın şey açıkca Batıl Mutezile mezhebinin iddialarını savunmaktır.

Yani senin zannettiğin gibi hadiste, insanların sadece iman etmekle cennete girecekleri söylenmiyor. Mümin de olsa Cehenneme girecek olanlar var onlar cezasını çekecek ondan sonra imanı olanlar Cennete kavuşacak.Hadis-i Şerifin ne anlattığını anlamadan yorum yapmaya kalkıyorsun ama çok büyük bir hatadır bu. Ayrıca Hadis başka konuya işaret ediyor, Ayetler çok farklı konulara işaret ediyor. Lütfen zayıf bilgiyle böyle karşılaştırmalar yapmayalım.

Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz (asv) "hardal" tabiri ile şeriata uygun olan en zayıf ve çelimsiz bir iman da olsa eninde sonunda cennete girer, diyerek bu hakikate işaret buyuruyor.

Hardal tanesinden maksat, imanın kuvvet ve zaaf derecesidir. İmanın kuvvet ve zaaf noktasından sınırsız makam ve dereceleri vardır. Mesela Hazreti Ebu Bekir (ra)’in iman kuvveti ile avam bir müminin iman kuvveti arasında dağlar kadar fark vardır.

Son olarak yukarıda anlatmaya çalıştım, Hadislerin bizlere ulaşmasında, seçilmesi, tasnifi, senetleri, ravileri hepsi birer ilimdir ve toplamı hadis ilmini oluşturur. Geçmişte ömrünü islama adamış büyüklerimizin çabalarını tarih yazar, öğrenmek lazım. Yani öyle oturduğun yerden zerre kadar ilim sahibi olmadan, kulaktan dolma yanlış bilgilerle yorum yapmak, ahkam kesmek, dil uzatmak insanı felakete götürebilir. Benden söylemesi...Vesselam.
 

kuzan15

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Aleykümselam sevgili @ferit .Benim anlatmaya çalıştığım şey hadisleri inkar değildir. Hadisler eğer kuran-ı kerim e uygunsa kabul edebiliriz. Herhalde en mantıklı olacak ve kesin diyebileceğimiz şekil budur. Çünkü kuran-ı kerim direk olarak yüce rabbimizin tek ve değişmemiş sözleridir. Söylemeye çalıştığım şeyi şu şekilde anlatayım daha açıklayıcı olsun.

Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.

25- Furkan Suresi 8

Hadis: “Peygamber Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı.”

Buhari 76/47; Hanbel 6/57, 4/367

Gerçekten Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında kalanı ise dilediği kişi için bağışlar.

4-Nisa Suresi 48

Hadis: “Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır.”

Buhari-Tesavir, 89

De ki “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti?” De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet gününde ise yalnızca onlarındır.” Bilen bir topluluk için ayetleri böyle detaylı anlatırız.

7-Araf Suresi 32

Hadis: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine ise haramdır.”

Müslim 2/16

kütüb-i sitteden seçtiğim bazı hadislerden sadece birkaçıydı bunlar. Kuran-ı kerim ile çelişen bazı hadisler. Biz peygamberimizi gerçekten seviyorsak onun sanki söylemiş gibi olduğu bazı uydurma hadisleri kabul etmemeli sorgulamalı, kuran-ı kerim e uygunluğunu saptamalıyız. Peygamberimizin söylememiş olduğu şeyleri o söyledi gibi kabul edersek bu çok büyük bir günahtır.
2. olarak yukarıdaki anlatmaya çalıştığım şeyler için siz bana uçurumun kenarına götürebilir demişsiniz. Belki de uydurma bazı hadislere inanan siz uçurumun kenarındasınızdır doğrusunu ancak Allah bilir.

Peygamberimiz’in sözleri, eğer Kuran-ı Kerim gibi dinin temel bir kaynağı olsaydı, Peygamberimiz kendisinden sonraki nesillere ulaşması için bunların hem yazılmasını, hem ezberlenmesini isterdi. Peygamberimiz’in bunu istemek bir yana, hadislerin yazımını yasakladığını biliyoruz. Eğer Peygamberimiz bunların ezberlenmesini isteseydi, sahabenin Peygamber’e en yakın olanlarının; Ebu Bekir’in, Ömer’in, Osman’ın, Ali’nin, Zübeyr’in, Zeyd bin Sabit’in, Selman el Farisi’nin on binlerce hadis nakletmesi beklenirdi. Oysa bu sahabelerin naklettiği iddia edilen sözler çok azdır. Ebu Hureyre’nin naklettiği iddia edilen hadislerin dörtte biri kadarı bile dört büyük halife ve diğer önemli sahabelerin hepsinin toplamına birden atfedilmez.

Hadislerin bizlere ulaşmasında, seçilmesi, tasnifi, senetleri, ravileri hepsi birer ilimdir ve toplamı hadis ilmini oluşturur. Geçmişte ömrünü islama adamış büyüklerimizin çabalarını tarih yazar, öğrenmek lazım. Yani öyle oturduğun yerden zerre kadar ilim sahibi olmadan, kulaktan dolma yanlış bilgilerle yorum yapmak, ahkam kesmek, dil uzatmak insanı felakete götürebilir.

Son olarak da oturduğum yerden ilim sahibi olmadan kulaktan dolma bilgilerle yazmıyorum yazdıklarımı. Dilerseniz sayfalarca ve sayfalarca her söylediğim sözü size anlatabilir gerek kuran-ı kerim gerek sahabe hayatları gerekse islam tarihi bakımından açıklayabilirim. Büyük hadis seçicilerin binlerce hadisin nasıl toplandığını nasıl seçildiğini hangi usullerle seçildiğini neye göre bakıldığını vesaire hepsini ayrıntılı olarak açıklayabilir anlatabilirim. Benim bu insanlara saygım yok anlamına gelmez yaptıkları ilimi kötülemek anlamına da gelmez.

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.
(ANKEBUT SURESİ / 35)

Ki onlar, sözü işitirler ve en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah'ın kendilerini hidayete erdirdiği kimselerdir ve onlar, temiz akıl sahipleridir.
(ZÜMER SURESİ / 18)

(Ki o,) Temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir.
(MÜ'MİN SURESİ / 54)
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
@kuzan15uzatma hemşerim, sen giderken biz geliyorduk! senin bu yazdıkların batıl ve sapık fırkaların görüşleridir. Senin gibi cin olmadan adam çarpmaya çalışanlar çok geldi buralara.. Son mesajını ibret diye bırakıyorum.. Seni uzaklaştırıyorum forumdan. Ferit sana vermiş cevabını, anlarsan anlarsın, anlamadıysan ne sana tüketecek nefesimiz var nede harcayacak zamanımız. Sosyal medyada da bol miktarda var senin yazdıklarından, senin gibilerin sayfaları var, beş kuruşluk bilgileri olmadığı gün gibi ortadayken bu sapık fırkaların piyonluğunu yapıyorlar. Rotanı oralara çevir, körler sağırlar birbirini ağırlar misali... Haydee yallah...
 
Üst Alt