Ameller niyetlere göredir

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Ameller niyetlere göredir!
Ömer İbnî Hattab(r.a) dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.av): "Ameller ancak niyetlere göredir"(Buhari no:1) buyurmuştur.

Amellerin sonu vardır fakat niyetlerin sonu yoktur. Bu yüzden bir Müslüman az amelle de ölse İslam üzere öldüğü için cennette ebedi kalacaktır. Fasıklar günahları yüzünden cehenneme girecek olsalar da orada ebedi olarak (sonsuza kadar) kalmayacaklardır. Kafirin iyi amelleri ne kadar çok olsa da cehennemde ebedi kalacaktır. Herkes ameline göre karşılık görecek olsaydı mükafat ve cezaların bir sonu olması gerekirdi fakat ebediyet (sonsuzluk) mefhumu, amelin değil niyetin karşılığıdır. Çünkü müslümanın niyeti sonsuza kadar İslamı yaşamaktır. Kâfirin ki ise ebediyen Gavurlukta kalmaktır.
“Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur. Kimin hicreti, Allah ve Resûlü (rızası ve hoşnutlukları) için ise, onun hicreti Allah ve Resûlü’ne müteveccih sayılır. Kim de nâil olacağı bir dünya veya nikahlanacağı bir kadından ötürü hicret etmişse, onun hicreti de hedeflediği şeye göredir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, İmare, 155; Ebu Davud, Talak, 11)

İnsan herhangi bir işi, davranışı kötülük yapmak ve zarar vermek niyetiyle yaparsa, yaptığı iş günah bir fiil olur.
Peygamber Efendimiz (asm) bu hususu şu veciz hadisiyle ifade buyurur: “Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır. Münafığın ameli ise niyetinden hayırlıdır. Herkes kendi niyetine göre amel işler. Mü’min hayır ve iyilik niyetiyle bir amel işlediğinde kalbinde bir nûr ve feyiz bulur.”

Bu hadislerin tefsiri sadedinde Üstad Saîd Nursî Hazretleri, niyetin sıradan âdetleri ve adî davranışları ibadete çeviren pek acîp bir iksir, bir mâye ve bir ruh olduğunu, ölü halleri ibadetle canlandırdığını kaydeder. Bediüzzaman’a göre niyetin ruhu ihlâstır. Öyle ise gerçek kurtuluş ancak ihlâs ile mümkündür. Az bir ömürde, bütün lezzetleriyle ve güzellikleriyle Cennet ancak böyle bir halis niyetle kazanılır. Çünkü niyet ile insan daimî bir şâkir olur, daimî şükredici olur; daimî şükür sevabı kazanır.
👳‍♂️Ameller niyetlere göredir. farklı bilgi
 
Üst Alt