Afyonkarahisar oyunları

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,873
Oyunlarimiz: Afyonkarahisar oyunları

Afyonkarahisar'da eskiden mahallî halk oyunlarını oynayanlar, kılıç-kalkan ve zeybek oyunlarını sergileyenler, özel giysilerini giyerler ve görünüm itibariyle heybetli, alımlı bir efeler grubunu temsil ederlerdi.

Beldemizde oynanan kırık havalar, aşağı yukarı aynı ritimde seyreder. Örnek olarak 9/8'lik aksak usûlünde olan "Hezin Hezin Gir Kapıdan" adlı türkümüzde sazlar çalarken; karşılıklı iki oyuncu, çoğu kez ellerinde şimşir ağacından yapılmış kaşıklarla, sazın melodisine uyarak, kaşık vuruşlarıyla aynı anda ritm tutarak oynarlar.

Kırık Oyun Havaları oynarken kesinlikle ayaklar, dizden arkaya bükülerek veya hoplayıp zıplayarak oynanmaz. Ayrıca göbek de hareket ettirilmez. Gerdan kırma, omuz silkme(oynatma) gibi hareketler kesinlikle yapılmaz.

Oyun oynarken, dizler hafif öne doğru bükülür. Gövde de arkaya doğru dik olarak eğilir. Sol ayak yana açılırken, sağ ayak da onun yanına getirilir. Aynı hareket, sağ ayak açılırken sol ayak da yanına getirilmek suretiyle oyun devam eder.

Bu hareketlerle her iki oyuncu da aynı anda, sazın ritmine uyarak tatlı ve yumuşak hareketlerle yapılır.

Gövde; dizlerin hafif bükülmesi ile sağa ve sola sallanarak oynanır. Kollar ise, dirsekten yukarı ve aşağı hafif hareketlerle bükülür. Oyun aynı figürlerle seyrini devam ettirir. Kırık oyun havalarını erkekler oynadığı gibi, kadınlar da erkek elbisesi giyerek sergilerler.

HAYDİ GÜZELİM

(Kırık Zeybek)

Haydi güzelim kundurana tek tek bas

Ben seninim ister öldür ister as


Haydi güzelim kundurama kum doldu

Bu şişeler senin için dün doldu


Haydi güzelim kunduramın tabanı

Ben olayım sürünüzün çobanı


HAYDİN GÜZELİM

(Zeybek Havası)

Haydin güzelim at olur da depmez mi

Haydin kibarım bağ da bülbül ötmez mi

Haydin güzelim bülbül öttüğü yerde

Haydin kibarını gonca güller bitmez mi?


Haydin güzelim ata vurdum bir deynek

Haydin kibarım gerdanı benek benek

Haydin güzelim yazın beraber idik

Haydin kibarım kışın ayırdı felek


DAM BAŞINA ASA KOYMUS

Dam başına asa koymuş galbırı

Bekârları yatağından galdırı(r )

Bu dert bizi iflâh etmez öldürü (r )

BAĞLANTI - Aman yadlar evleriniz nerd'olur

Eller sarar yüreğime derd olur

Aman aman ellere demem


Kap(ı) ardına asa koymuş eleği

Anasının möhür gözlü meleği

Yiğitlerin bir tanecik dileği


Aman yârim evleriniz nerde olur

Eller sarar yüreğime derd olur

Aman aman ellere demem


Yeni çıkmış kestanenin daline

Beni koymadılar kendi halime

Kamalar mı soka(yı)m kendi kalbime


Aman yarim evleriniz nerdolur

Eller sarar yüreğime derdolur

Aman aman ellere demem


HEZİN HEZİN GİR KAPIDAN

(Fadik Türküsü)

Hezin hezin gir kapıdan

Sensin gönlümü avudan

Yatamadım mis kokudan

Aman Fadik, edalı Fadik

Gümüşten dökmeli Fadik

BAĞLANTI - A yârim aman, ellere demem


Oynayışın, sallanışın del'etti beni

Aman aman kül etti beni


Gökyüzünde parlayanlar

Ah hele yıldız değil mi

Bizi baştan çıkaran da

Ah hele o kız değil mi?


A yarim aman, ellere demem

Oynayışın, sallanışın del'ettin beni

Aman aman kül etti beni


Fadik, Fadik okkalı Fadik

Her yanların dökmeli Fadik

Ben de şaştım, sen de şaştın

Nerelerden öpmeli Fadik


A yârim aman, ellere demem

Oynayışın, sallanışın del'ettin beni

Aman aman kül etti beni


Hezin hezin gel buraya

Seni alırlar araya

Şeftalisi on paraya


Aman eller, canım eller

Mani söyler dudu diller

Oynayışın, bulanışın

Del(i ) etti beni

Kül etti beni, ellere demem
 
Üst Alt